۱۳٩٢/٧/۱ :: ۱۳٩٢/٧/۱
عکس های بامزه و خنده دار :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
۱۳٩٢/٢/۱٥ :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
عکس های بامزه و خنده دار :: ۱۳٩۱/٩/٥
عکس های عاشقانه از بچه ها :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
عکس های جالب و بامزه از ایران :: ۱۳۸٧/۱٢/٢
لینک های جالب و عکس های خنده دار :: ۱۳۸٧/۱٢/٢
عکس های ناز از بچه ها :: ۱۳۸٧/٧/٧
رستورانی در بلژیک :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
لینک های جالب و عکس های خنده دار :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
تصاویر زیبا از بچه های ناز :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
لینک های جالب و عکس های خنده دار :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
استفاده های جدید برای لپتاپ قدیمی شما! :: ۱۳۸٧/٢/٢
لینک های جالب و عکس های خنده دار :: ۱۳۸٧/٢/٢
عکس های جالب از حیوانات :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
لینک های جالب و عکس های خنده دار :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
تصاویر رویایی :: ۱۳۸٦/٩/٩
عکس های جالب و بامزه :: ۱۳۸٦/۸/٤
لينك هاي جالب و عكس هاي خنده دار :: ۱۳۸٥/٢/٢٠
حق هميشه با ماست. مشتری کيلويی چنده؟ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٥
ولنتاين :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٦
پرواز را به خاطر بسپار، ما داريم سقوط مي‌كنيم :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۳
۱۳۸٤/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
باز هم سانحه هوايی :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۱
جوک و اينا :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٥
آپديت برای آيدا (قهرمان مسابقات نظرخواهی نوجوانان کشور) :: ۱۳۸٤/۱٠/۱
Happy Birthday :: ۱۳۸٤/٩/۱٥
احمدی نژاد :: ۱۳۸٤/۸/٢٥
بعد از سال ها ! :: ۱۳۸٤/۸/۱۱
زنان و مردان :: ۱۳۸٤/٧/۱٩
من بدهكارم :: ۱۳۸٤/٧/۱۱
داونلود : آلبوم جديد سياوش قميشی :: ۱۳۸٤/٦/٢۱
آپديت از دوبی :: ۱۳۸٤/٦/۱٦
کنکور :: ۱۳۸٤/٥/۳۱
۱۳۸٤/٥/٢٤ :: ۱۳۸٤/٥/٢٤
جوک ! :: ۱۳۸٤/٥/٤
اگر شوهر آدم برنامه نويس باشه :: ۱۳۸٤/٤/٢٥
نتيجه ی رفراندوم - عابربانک و تخم مرغ :: ۱۳۸٤/٤/٢۱
رفراندوم :: ۱۳۸٤/٤/٩
نتايج نهايی اعلام شد :: ۱۳۸٤/٤/٤
۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
نظر من در مورد تحريم :: ۱۳۸٤/۳/۳٠
تقلب در انتخابات ؟ :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
جوک :: ۱۳۸٤/۳/۱٥
۱۳۸٤/۳/٤ :: ۱۳۸٤/۳/٤
يه عالمه چيز ! :: ۱۳۸٤/٢/۱٥
آزمون استخدامي كارشناسي ارشد دستياري! :: ۱۳۸٤/٢/٧
My Received Offlines :: ۱۳۸٤/۱/٢٥
Quiz :: ۱۳۸٤/۱/۱٧
فرمول جديد تردد خودروها تصويب شد :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٩
از اين آپديت های الکی ! :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٦
شجاعت یعنی این : :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٩
کوکاکولا ! :: ۱۳۸۳/۱٠/٢۱
اهل دانشگاهم ! :: ۱۳۸۳/۱٠/٤
بی تو آنلاين شبی... :: ۱۳۸۳/٩/٢۳
مکانيک و جراح :: ۱۳۸۳/٩/٥
اين بار کاملا متفاوت ! :: ۱۳۸۳/۸/۱٩
۱۳۸۳/۸/۱۳ :: ۱۳۸۳/۸/۱۳
من برگشتم (البته فعلا) :: ۱۳۸۳/٧/٢۳
۱۳۸۳/٦/٤ :: ۱۳۸۳/٦/٤
! Nabovad ! :: ۱۳۸۳/٥/۱۳
هرگز به دوستت اعتماد نکن ! :: ۱۳۸۳/٤/٢۸
خيام :: ۱۳۸۳/٤/۱۱
يه مطلب جدی ... :: ۱۳۸۳/٤/٤
۱۳۸۳/۳/۳۱ :: ۱۳۸۳/۳/۳۱
جايزه ی پا در دهان ! :: ۱۳۸۳/۳/۱٤
ايرانی ها باهوش ترن ! :: ۱۳۸۳/٢/۳۱
طرح جديد بوش برای برج های دو قلو :: ۱۳۸۳/٢/۱٦
كليد گم گشته و در وا نمی شه ! Kelid NABOVAD :: ۱۳۸۳/٢/۱
بله گفتن عروس خانم :: ۱۳۸۳/۱/۱٩
حاج امين :: ۱۳۸۳/۱/۱٥
خانه سازی در ... :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٦
جوک :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٦
جوايز اسکار :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۱
۱۳۸٢/۱٢/٤ :: ۱۳۸٢/۱٢/٤
بستنی :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۸
۱۳۸٢/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٥
از ايران ! تولد پيشی هم مبارك ! :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۱
از خارج :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۱
توصيه به خانم هاي جوان : :: ۱۳۸٢/۱۱/۳
همه چيز از هم جا :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٥
خنگ !!! :: ۱۳۸٢/۱٠/۱۸
۱۳۸٢/۱٠/۱٠ :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٠
I SEE YOU EVERYWHERE :: ۱۳۸٢/۱٠/٢
مرگ :: ۱۳۸٢/٩/۳٠
مدل های مو در سال گوسفند ! :: ۱۳۸٢/٩/۱٦
۱۳۸٢/٩/۱٥ :: ۱۳۸٢/٩/۱٥
همچنان آنتی فمنيستی :: ۱۳۸٢/٩/۱
زن ها چه انتظاری از مردها دارند ؟ :: ۱۳۸٢/۸/٢۳
مهندس و قورباغه ! :: ۱۳۸٢/۸/۱٤
در تيمارستان... :: ۱۳۸٢/۸/٤
ازدواج ! :: ۱۳۸٢/٧/۳٠
The phenomeinal pweor of the hmuan mnid. :: ۱۳۸٢/٧/۱٥
۱۳۸٢/٧/٩ :: ۱۳۸٢/٧/٩
Money :: ۱۳۸٢/٦/٢٤
بازم همون نيو وبلاگ :: ۱۳۸٢/٦/۱٧
نيو وبلاگ ! :: ۱۳۸٢/٦/۸
اومدم بابا ! :: ۱۳۸٢/٦/٢
۱۳۸٢/٥/۱٦ :: ۱۳۸٢/٥/۱٦
شعر دزدی :: ۱۳۸٢/٥/٤
اينو ديدی ؟ :: ۱۳۸٢/٤/۳۱
لينک :: ۱۳۸٢/٤/٢۸
جوکهای قبلی (تکراری ۵) :: ۱۳۸٢/٤/٢۸
معلّم :: ۱۳۸٢/٤/٢۱
روياى آمريكايى :: ۱۳۸٢/٤/۱٢
جوکهای قبلی (تکراری) ۴ :: ۱۳۸٢/٤/٤
جوکهای قبلی (تکراری) ۳ :: ۱۳۸٢/۳/۳۱
بازگشت پيشي :: ۱۳۸٢/۳/٢٧
Hack... :: ۱۳۸٢/۳/٢٦
جوکهای قبلی (تکراری) :: ۱۳۸٢/۳/٢۱
جوکهای قبلی (تکراری) :: ۱۳۸٢/۳/۱٧
تعطيل شد ! :: ۱۳۸٢/۳/۱۳
جوکهای قبلی (تکراری) :: ۱۳۸٢/۳/۱۳
ليلی و مجنون :: ۱۳۸٢/۳/٧
عينک بدم خدمتتون ؟ :: ۱۳۸٢/۳/۳
یک اگر با یک برابر بود... :: ۱۳۸٢/٢/٢٩
مریم حیدرزاده :: ۱۳۸٢/٢/٢٤
رشتیها به ... می گن ... :: ۱۳۸٢/٢/۱٦
جوک :: ۱۳۸٢/٢/۱۱
رستم و افراسياب :: ۱۳۸٢/٢/٦
سلام :: ۱۳۸٢/۱/۳۱
جنگ :: ۱۳۸٢/۱/٢٥
عشق :: ۱۳۸٢/۱/٢٠
نظر خواننده ها : :: ۱۳۸٢/۱/۱٩
فريدون مشيری :: ۱۳۸٢/۱/۱٩
حافظ :: ۱۳۸٢/۱/۱۸
همه چيز ! :: ۱۳۸٢/۱/۱٧
عكس پيشي :: ۱۳۸٢/۱/۱۱
يه چيز جالب :: ۱۳۸٢/۱/٦
عيدتون مبارك : :: ۱۳۸٢/۱/۱
عکس خندنده دار ! :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٤
تاسوعا و عاشورا در دوبی :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٤
پيشی ملوس ... :: ۱۳۸۱/۱٢/۱۸
حافظ جونم ! :: ۱۳۸۱/۱٢/۱۸
تا 10 محرم نعطیله :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٧
جوک (تکراری که نيست ... هست ؟‌) :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٤
I have been Kaffed ! (من کف کردم) :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٤
جوک می خواستید ؟ :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٤
چند تا عکس جالب :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٤
رای گیری :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٢
سايت عکس :: ۱۳۸۱/۱٢/۱۱
براي صرف ناهار تعطيل است ! :: ۱۳۸۱/۱٢/٧
فقط ميتونم بگم :‌ مععععععععععععع :: ۱۳۸۱/۱٢/٥
جوک :: ۱۳۸۱/۱٢/٥
من اومدم ! :: ۱۳۸۱/۱٢/٥
جوک تموم شد ! :: ۱۳۸۱/۱٢/٢
وا ! چه چيزا ! :: ۱۳۸۱/۱۱/۳٠
بلاگ دوستان... :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۸
و باز هم ... جوک ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۸
جوکهای ارسالی :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۸
جوکهای برگزيده :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٦
اداره ی کل حمايت از حقوق تحويل گرفته نشده ها ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٦
و باز هم جوک... :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۳
يه مطلب باحال :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٢
یک کلام هم از پیشی... :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٢
سرگرمی (خطای دید) :: ۱۳۸۱/۱۱/۱۸
بخندید ! :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٧
بازم جوکهای بی مزه ! :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٧
الهی بميريد ! :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٦
يه چيزه باحال اينترنتی ! :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٥
طنز اينترنتی :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٥
شوخی اینترنتی ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٩
حالت گرفتس ؟ :: ۱۳۸۱/۱۱/٩
طنز رايانه ای :: ۱۳۸۱/۱۱/٩
نوشدارو :: ۱۳۸۱/۱۱/٩
(طنز) اسم اعظم :: ۱۳۸۱/۱۱/٩
(طنز) طالع من :: ۱۳۸۱/۱۱/٩
طنز شعری ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٩
شعر :: ۱۳۸۱/۱۱/٩
DESCRIBING A WOMAN :: ۱۳۸۱/۱۱/۸
(طنز) حافظ ! :: ۱۳۸۱/۱۱/۸
(طنز) جریان بمیرم برات : !!! :: ۱۳۸۱/۱۱/۸
لطايف :: ۱۳۸۱/۱۱/۸
جوک جديد ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٥
جوک ! :: ۱۳۸۱/۱٠/٢٠
حافظ :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٩
لطیفه :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٩
جملات مرگناک ! :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٩
چرنديات ! :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٧
آماده باشید شروع شد :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٦
سلام :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٥