خنگ !!!   

اولین بار که ناسا فضانوردان خود رابه فضا فرستاد متوجه شد خودکارها درجایی که
جاذبه صفر نمی نویسند
برای مبارزه با این مشکل دانشمندان ناسا یک دهه وقت صرف کردنند وبعد از خرج
شدن 12میلیارد دلار توانستند خودکاری بسازند که در جاذبه صفر در زیر آب و بر تمام
تمام سطوح بجز شیشه مینوشت و جوهرش در منهای 300 درجه سانتی گرادهم یخ نمیزد
اما روسها در این میان راه حل بهتری پیدا کردند :

! از همان ابتدا با مداد می نوشتند !

--------------------------------------------

جوکهای به روز :

۱-همشهريهای غضنفربه نشانه ی همدردی با مردم بم خونه هاشونو شوخراب کردن.
۲- بعضی ها هم به نشانه ی همدردی با زلزله زدگان موبایل هاشونو گذاشتن رو ويبره !

(چه آدمای الافی پيدا ميشن واسه هر چيزی جوک می سازن !)
(ولی خودمونيم اگه اين آدما نبودن که من بايد در اينجا رو می بستم!)

------------------------------------

رقص بوش رو هم ببينيد خيلی باحاله !
با تشکر از نسيم

لینک
۱۳۸٢/۱٠/۱۸ - Pishi maloos