توصيه به خانم هاي جوان :   

* اگر دوست داريد وقتى به خانه ميآييد ؛ يكى دور و برتان بچرخد و خودش را برايتان لوس بكند و نشان بدهد كه از ديدن شما واقعا خوشحال است...
* اگر دوست داريد وقتى غذا مى پزيد ؛ يكى باشد كه هر چه جلويش بگذاريد با علاقه بخورد و هيچوقت هم نگويد كه دستپخت مامان جانش بهتر از دستپخت شماست...
* اگر دوست داريد كسي را داشته باشيد كه هميشه ي خدا براي بيرون رفتن از خانه حاضر يراق باشد و هر روز و هر ساعتى كه شما بخواهيد همراه شما به كوچه و خيابان بيايد...
* اگر دوست داريد كسي را داشته باشيد كه هيچوقت كانال هاي تلويزيون را به ميل خودش عوض نكند و به فوتبال هم علاقه اى نداشته باشد ؛ اما همپاي شما تا بوق شب پاي تلويزيون بنشيند و فيلم هاى رمانتيك تماشا كند...
* اگر كسى را ميخواهيد كه هيچوقت بهانه هاي الكى نمى تراشد و از شما ايراد هاي بنى اسراييلى نمى گيرد...
* اگر كسى را ميخواهيد كه برايش اهميت ندارد كه شما زشت ايد يا زيبا ؛ چاق ايد يا لاغر ؛ پيريد يا جوان...
* اگر كسى را مى خواهيد كه همواره به حرف هاي شما گوش ميدهد و بدون قيد و شرط دوست تان دارد...
توصيه ميكنم كه يك سگ بخريد

لينك های اين هفته :
لوگوهای Google

فلش : آهنگ تايتانيك

اين تست رنگ شناسی هم خيلی جالبه !
و آخريش : رويای صدام

 

كسانی كه نمی دونن عكس هاشونو كجا آپلود كنن من brinkster رو پيشتنتهاد (!) می كنم. ۳۰مگابايت فضا بهتون ميده. آخرين لينك رو ببينيد : اونجا آپلود شده.


بابا ! جون عمه هاتون نظر بديد !!!
نفرين من می گيره ها ! (اون بالا رو كه خوندين ؟)

لینک
۱۳۸٢/۱۱/۳ - Pishi maloos