از خارج   


اين هم جمله قصار‌‌
Cigarette is a pinch of tobacco rolled in paper with fire at one end & a fool at the other.

اين دفعه چون خارجکی شد زياد آپديت نکردم ولی دفعه ی ديگه يه مطلب خيلی جالب در مورد ناسا و سفر به ماه براتون می نوبسم که ... بريد واسه بچه محلاتون تعريف کنيد.

لینک
۱۳۸٢/۱۱/۱۱ - Pishi maloos