جايزه ی پا در دهان !   

اهدای این جایزه اولین بار در سال  93 آغاز شد و هر سال به گیج کننده ترین حرف تعلق می گیرد : امسال برنده آن وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلدبود.

متن سخنان رامسفلد:
"گزارشگرانی که می گویند چیزی اتفاق نیفتاده همیشه برای من جالب بوده اند. زیرا تا آنجا که ما می دانیم چیزهای شناخته شده شناخته شده هستند.ماچیز هایی که می دانیم، می دانیم . ما همچنین می دانیم
چیزهای ناشناخته ای وجود دارند که
شناخته شده هستند یعنی اینکه ما میدانیم چیزهایی هستند که ما نمی دانیم.اما همچنان چیز های نا شناخته، ناشناخته مانده اند-آنهایی که ما نمی دانیم نمیدانیم."

 

جديدا زدم تو کار انگليسی

 

Taking A Day Off

Employee: Boss can I have the day off tomorrow?
Boss: So you want a day off. Let's take a look at what you are asking
for:

There are 365 days per year available for work.
There are 52 weeks per year in which you already have 2 days
off per week, leaving 261 days available for work.
Since you spend 16 hours each day away fron work, you have
used up 170 days, leaving only 91 days available. 

You spend 30 minutes each day on coffee break which counts for
23 days each year, leaving only 68 days available.
With a 1 hour lunch each day, you used up another 46 days,
leaving only 22 days available for work.
You normally spend 2 days per year on sick leave.
This leaves you only 20 days per year available for work.
We are off 5 holidays per year, so your available working time
is down to 15 days.
We generously give 14 days vacation per year which leaves only
1 day available for work and I'll be damned if you are going
to take that day off !
Enjoy and have a nice off day !!! 

 

Three blondes have just finished a jigsaw-puzzle so they decide to celebrate by going out. They walk into a bar chanting, "61 days 61 days!"
The bartender gets curious and walks over to them and asks, "Why are you chanting 61 days?"
One of the three answer, "Because the box said 3-6 years!"

 

اگر خيلی ناراحتيد بگيد براتون ترجمه کنم

 

همين الان شنيدم امشب احتمال وقوع زلزله در تهران وجود داره (ساعت ۴صبح) در نتيجه گفتم اگه قراره بميريم بهتره اول همين جا در حضور همه اعترافاتم رو بکنم تا با دلی آرام و قلبی مطمين و روحی شاد و ضميری اميدوار (چقدر اين جملات آشناست!)بميرم

از کليه ی دوست دختر های عزيز عذر خواهی می کنم. حلالم کنيد.  من رسما اعتراف می کنم که بهتون دروغ گفتم. غير از شما هم جی اف هايی داشتم !

همين جا از سارا رويا سميرا مينو مينا شهره سمانه آزيتا نرگس صغری(!)(بی سليقه! آخه اسم قحط بود؟) لاله رها آزاده گلاره سمانه(اين طوری می نويسن؟)الميرا نگين ياسمن ليلا فرزانه پرستو شقايق نيلوفر۱ نيلوفر۲ نيلوفر۳ نيلوفر۴ (اينارو الانشم باهم قاطی می کنم) ترانه پگاه نگار و الناز و سحر عزيز عذر خواهی می کنم. بهتون دروغ گفته بودم.

البته ديگه اومدن يا نيومدن زلزله برای من فرقی نداره! اگرم زلزله نياد اينا منو می کشن !

 

 

لينک های جالب

نکن اين کارو ۱

نکن اين کارو ۶

راهنمای عملی زنده ماندن در زلزله

 

Regards : Amin joon

لینک
۱۳۸۳/۳/۱٤ - Pishi maloos