فرمول جديد تردد خودروها تصويب شد   

مهندس نصرالهى، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران در يكصد و صدمين جلسه كميته كاهش آلودگى هواى تهران با اشاره به اين كه اجراى طرح «زوج و فرد كردن تردد وسايط نقليه در شهر تهران» از سال ۸۲ تاكنون تأثيرى بر كاهش ترافيك و آلودگى هواى تهران نداشته است، از تغيير فرمول طرح محدوديت خودروها خبر داد و گفت: «در طرح جديد سن خودرو نيز در تعيين صلاحيت خودروها براى تردد در شهر مورد توجه قرار دارد.» وى فرمول جديد را اين گونه توضيح داد: « اگر رقم دوم پلاك يك خودرو را در عدد ۳ ضرب كنيم و حاصل را زير جذر ببريم و جواب را با سن اتومبيل جمع كنيم و نتيجه حاصله يكى از اعداد انتگرال باشد، تردد آن خودرو در روز زوج بلامانع است.» مهندس نصرالهى گفت: «چنانچه اين طرح صبح ها در ساعات ۵:۳۰ تا ۱۱:۳۰ اجرا شود، با حدود ۹۰ درصد كاهش در تعداد وسايط نقليه ترددكننده (۸۳۷ هزار دستگاه) روبه رو خواهيم شد. از سوى ديگر، اگر اين طرح در بعد از ظهر بين ساعات۱۱:۳۰ تا ۲۳:۳۰ اجرا شود، حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو از سيستم حمل و نقل تهران در ساعات ياد شده خارج  مى شود.» وى اجراى طرح را در محدوده اضطرار و بحران آلودگى هواى تهران عنوان و تصريح كرد: طبق مذاكرات انجام شده، راهنمايى و رانندگى نيز با كليات طرح انتگرالى كردن تردد خودروها در تهران موافق است. نصرالهى افزود: «در مرحله اول طرح، ضمن اجراى آزمايشى آن، برآوردى از تعداد وسايط نقليه حمل و نقل عمومى نيز صورت مى گيرد و پس از آن نظرسنجى از مردم به عمل مى آيد تا در صورت موافقت طرح مذكور وارد فاز بعدى شود.» مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران افزود: «در اين طرح، خودروهاى داراى آرم طرح ترافيك، در تمام روزها بدون توجه به پلاك قادر خواهند بود در تهران تردد كنند.» وى همچنين گفت: «افسران راهنمايى و رانندگى فرمول را كنترل كرده و از پلاك  خودروها فاكتور مى گيرند. در صورت مشاهده تخلف، اتومبيل خاطى با جرثقال به پاركينگ منتقل مى شود.» در اين جلسه دكتر يوسف حجت، رئيس كميته كاهش آلودگى هواى تهران نيز با اشاره به اين كه تهران فاقد حمل و نقل عمومى مناسب است، گفت: «طرح جديد سازمان حمل و نقل و ترافيك دوباره دستكارى پلاك  خودروها و تقلب را افزايش مى دهد و اساساً مغاير «طرح از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده» است. چرا كه مردم به غير از خودرو خود، يك خودرو فرسوده را با پلاكى متفاوت مى خرند.»

اين مطلب رو از اينجا نوشتم (اينم کپی رايتش!)

لينک
آهنگ جديد Gipsy King (طنز)

لینک
۱۳۸۳/۱٢/٢٩ - Pishi maloos