يه عالمه چيز !   

يه فلش جالب درباره تفاوت مرد و زن

اختراع يک ماشين لباسشويی جديد !

عکسی از کنفرانس اتحاد کشور های اسلامی!

احکام پینگ کردن وبلاگ

لینک
۱۳۸٤/٢/۱٥ - Pishi maloos