جوک   

قاسم آقا، تو يه جمعي باد ول مي ده و آبروش مي ره، دعا مي کنه و مي گه: خدايا من رو مثل اصحاب کهف يه سيصد سالي بخوابون، دعاش مستجاب مي شه، بعد از سيصد سال وقتي بيدار مي شه و مي ره نونوايي، نونواييه پوله رو مي گيره و بهش مي گه: اين که مال عهد قاسم باد ول دهه ست !!!

 

مرد خسيسي كه سي سال قبل از يك فروشگاه كفشي خريده بود، دوباره وارد همان مغازه شد و گفت: ما باز آمديم!

 

غضنفر در يكي از سخنرانيهاش ميگه: عزيزان مربع زندگي سه ضلع داره ايمان و تقوا !

 

تركه ميره امام رضا احساساتي ميشه ميگه:‌ امام علي قربون لب تشنت برم پس كي ظهور می كني؟

 

كوره ميره تو آشپزخونه دستش ميخوره به رنده ميگه: اين چرت و پرت ها چيه اينجا نوشته؟

 

يه سکه تو قزوين مي افته رو زمين و آثار باستاني مي شه.

 

محققان دستگاهي اختراع كردن كه اگر كسي دروغ مي گفت منفجر مي شد، براي اين كه دستگاه رو امتحان كنن، يه اصفهانی رو با حسن آقا و غضنفر مي آرن براي آزمايش. به اصفهانيه مي گن: اگه يه مهمون سر زده بياد خونتون، چي كار مي كنين؟ اصفهانيه مي گه: ما غذايي رو كه داريم مي خوريم رو از دهنمون در مي آريم و مي ديمش به مهمون ... بمب. همين سوالو ار حسن آقا مي كنن؟ حسن آقا مي گه: ما نه تنها غذا رو از دهنمون در مي آريم و مي ديم به مهمون، سند خونمون رو هم به نامش مي زنيم... بمب. نوبت به غضنفر که مي رسه، غضنفر مي گه: ما آدم ها... بمب. (تشخيص مليت غضنفر بر عهده ی خوانندگان است)

 

لينک : - يه متن خيلی جالب

لینک
۱۳۸٤/۳/۱٥ - Pishi maloos