واكنش آيت الله جوادى آملى به متعرضين خويش
شرق: امروز عده اى به علت حمايت آيت الله جوادى آملى از هاشمى رفسنجانى به او تعرض كردند.
بنابر گزارش رسيده، بعد از نماز جماعت آيت الله جوادى آملى، گروهى شروع كردند به شعار دادن عليه ايشان و چند نفر هم قصد حمله كردند و فضا بسيار متشنج شد، محافظين ايشان و فرزندشان همراه عده اى كنترل جلسه را بعد از مدتى به دست گرفتند. آقاى جوادى كه به شدت نگران شده بود، بالاى منبر مى رود و خطاب به آنها مى گويد: «حدود هفت سال پيش دو نفر براى رياست جمهورى نامزد شدند، بنده از فردى با اسم حمايت كردم،  اما فرد مورد حمايت من حدود ۷ ميليون راى آورد و طرف ديگر بيش از بيست و چند ميليون راى آورد و رئيس جمهور شد، در طول اين سال ها حتى يك نفر از آن بيست و چند ميليون نفر نه تنها تعرضى به بنده نداشتند و هرگز توهين نكردند، بلكه بارها با محبت با هم صحبت داشتيم، اما امروز امضا شما كه عددى و تعداد بسيار اندكى هستيد، اين گونه رفتار مى كنيد، شماها چندين نفر بيشتر نيستيد و خيال و وهم داريد كه زياديد. دور خودتان مى نشينيد و گمان مى كنيد همه حقيقت را داريد و بى شماريد... و همه اسلام را داريد، برويد توبه كنيد. اين كارهاى شما نه اسلامى است نه دينى و نه اخلاقى... از امام ياد كردند و در حالى كه به شدت نگران و ناراحت بودند از منبر پائين آمدند.
 
از روزنامه شرق
رمضان زاده -سخنگوى دولت-  درباره اظهارات سه شنبه شب اين كانديدا(احمدی نژاد) در مصاحبه تلويزيونى خود مبنى بر اينكه براى اين كه سخنان وى به گوش مردم نرسد برق برخى استان ها قطع شده است، گفت: اين صحبت ها نادرست است و كاملاً تكذيب مى شود. ديشب در هيچ نقطه كشور برق قطع نشده و بنابر گزارش وزارت نيرو تمام مدار برق در كشور برقرار بوده و همان موقع هم به مجرى اين برنامه تلويزيونى اعلام شده اما به هر حال منعكس نشده است. (لينک خبر)

سخنگوى دولت همچنين با توضيح اين كه روزانه پنج ميليون sms رد و بدل مى شود كه امكان كنترل آن براى هيچ كس وجود ندارد، ارسال پيام كوتاه را مانند تلفن زدن جزء حق شهروندان خواند و تاكيد كرد كه كسى نبايد مانع اين حق شهروندان شود. اميدوارم كه در اين زمينه حداقل اصول شهروندى را رعايت كنند و در حريم خصوصى افراد وارد نشوند.

Sometimes some people get me wrong
When it's something I've said or done
But now I truly realise
Some people don't wanna compromise
Well I saw them with my own eyes
spreading those lies
Girl I thought you'd realise
I'm not like them other guys
Coz I saw them with my own eyes
You should've been more wise
 
 
 طنز
 
لینک
۱۳۸٤/٤/٢ - Pishi maloos