داونلود : آلبوم جديد سياوش قميشی   

Pishi maloos

 ۱- بوسه باد               
۲-  گريه کن              
۳- پنجره                  
۴- تصور کن              
۵- مجبوبه شب         
۶- هنوز                   
۷- ياد من باش          
۸- بوسه باد (رميکس)

لینک
۱۳۸٤/٦/٢۱ - Pishi maloos