من بدهكارم   

من بدهكارم
جيب هايم خالي ست
كفش هايم كهنه، چشمم كور
من عجب دنده نرمي دارم
من پول هايم را وقتي مي گيرم،
كه فاتحه اش را خوانده باشد زن من
سر گلدسته برج
جيب من جاي گره خوردن هيچ است و شپش
هر كجا هستم باشم، خانه اي مي خواهم
اجاره، رهن، كرايه همه اش مال من است
چه اهميت دارد كه اجاره بالاست
صاحبان خانه چه خبر از ته جيبم دارند
پول را بايد جست، وام بايد كه گرفت،
خانه اي نقلي ساخت
زير قرض بايد رفت
با همه اهل و عيال، نان خشك بايد خورد
مگر اين اشكنه ها چه كم از ديزي سنگي دارد!
بهتر آن است كه قانع باشيم
و نگوييم كه پول و پله لازم داريم!
حرف ديگر، كافيست
خانه در يك قدمي است
و طلبكار آنجاست!
كفش را بايد كند
پول را بايد جست

 جوک

دختر و پسر جوانی باهم توی پارک راه می رفتند. پسر به دختر گفت عزیزم اگر این درخت کاج می توانست حرف بزند، درباره ما چه می گفت؟

- می گفت من کاج نیستم، بلوطم احمق جان !

 

دو سگ که برای اولین بار به شهر آمده بودند، چشمشان به پارکومتر افتاد. یکی به دیگری گفت: واقعا شرم آور است، اینجا برای توالت رفتن هم باید پول بپردازیم!

 

فرق یک کاکتوس را با وان حمام می دانی؟ نه؟ پس یک بار روی آن بنشین!

 

از خانمی پرسیدند چرا از شوهرت طلاق گرفتی؟ گفت: برای رفتن به آرایشگاه از شوهرم 100 دلار پول خواستم او 1000 دلار به من داد! (هر کی نفهمید بگه)

 

روز قيامت خدا می گه مردای زن ذليل برن اون طرف وايستن بقيه اين طرف. همه مردا می رن تو قسمت زن ذليل ها وای ميستن به جز يک نفر. خدا هيجان زده می شه کلی اون مرد رو تشويق می کنه و بعد ازش می پرسه: تو چرا نرفتی اون طرف؟ آقاهه می گه: ما اين شاخ ها تو جيبمون نمی ره. زنم گفته همين جا وايسا جُم نخور تا من برگردم.

 

به دليل سردرگمی هموطنان رشتی روز پدر يک هفته تمديد شد.

 

از جمله چرت و پرت های جديدی که برای احمدی نژاد ساختن اينه:

می گن همه ی رييس جمهورا با عبا ميان اين يکی با وبا اومده!
(بی تربيت های بد بد بد!)

لینک
۱۳۸٤/٧/۱۱ - Pishi maloos