عکس های جالب و بامزه از ایران   

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

منظورش این بوده که هر کس خود را بشناسد پروردگار خود را شناخته است.
شنونده باید عاقل باشه!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

آنتن سیار!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

تعجب یا خمیازه ؟!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

 

عکس جوونی های علی دایی
کپی رایتش روی خود عکس هست.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

 

عکس از مراسم شب قدر - خبرگذاری فارس

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

 

بدون شرح!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

لینک
۱۳۸٧/۱٢/٢ - Pishi maloos