شوخی اینترنتی !   

رو اسبها کلیک کنید!
اينم آهنگ معروف : سکينه جان !
يک ماوس جديد !
و البته سخنان جناب آقای حسنی در مورد چت !
لینک
۱۳۸۱/۱۱/٩ - Pishi maloos