طنز اينترنتی   

عشقهای ۲۰۰۰ !
دوباره شب شد و من بيقرارم ..... كانكت كن زود بيا در انتظارم
بيا من امدم پاي مسنجر ..... شدم محسحور اواي مسنجر
بيا هارد دلت را ما ببينيم ..... گلي از گنج هوم پيجت بچينيم
بيا ايكون نماي بي نشانم ..... كه من جز ادرس ميلت ندارم
بيا فرهاد باز بي تو غش كرد ..... و حتي هارد ديسكم هم كش كرد
بيا اي عشق دات كام عزيزم ..... به پاي تو دبليو ها بريزم
مرا در انتظار خويش مگزار ..... ويا زاندازه ان بيش مگزار
بيا اي حاصل سرچ جهاني ..... بيا اجرا كن ان فايل نهاني
بيا در دل تورا كم دارم امشب ..... حدودا صد مگي غم دارم امشب
اگر ايي دعايت مينمايم ..... دعا تا بينهايت مينمايم
اگر ايي دعاي من همين است ..... ويا نقل به مضمون اش چنين است:
مبادا لحظه اي دي سي شوي يار ..... جدا از پاي ان پي سي شوي يار
مبادا نام مارا پاك سازي ..... و كاخ ارزو را خاك سازي
بمان تا جاودان اندر دل من ..... بمان تا حل شود هر مشكل من

اين شعر را از اينجا نوشتم. بد نيست يه اين آدرس هم يه سری بزنيد.
لینک
۱۳۸۱/۱۱/۱٥ - Pishi maloos