بخندید !   


لینک عکسهای خنده دار از روی نت:
ladies first blade giahan loobia vaznebardar bsb wolf
tashrifat

**۱** **۲** **۳** **۴** **۵** **۵** **۶** **۶** **۷**
وای که من چقدر خنگم !‌ یه ساعته دارم فکر می کنم :‌ اینا که ۹ تا بودن، چرا حالا ۷ تان ؟ ‌!!!
لینک
۱۳۸۱/۱۱/۱٧ - Pishi maloos