سرگرمی (خطای دید)   

بنائي که در اين عکس مي بينيد، چند تا ستون دارد؟ دو تا ؟ يا سه تا ؟ Pelare
همین طور که به شکل نگاه می کنی، سرتو عقب جلو ببر ! Circles
بازم همون سوال همیشگی : کدام یک از خطوط زرد رنگ بزرگتر است؟ (هر دو هم اندازه هستند) Equal Lines
تعداد نقطه های سیاه و سفید چند تااست؟ یه کم سخته نه؟ Dots
به چهارتا نقطه ای که در وسط اين شکل وجود دارد حدود 30 ثانيه خيره شويد! سپس چشمانتان را ببنديد به صندلي تکيه داده و سرتان را به عقب برگردانيد، سعي کنيد اين احساس را داشته باشيد که واقعا" ميخواهيد چيزی را ببينيد! حالا چي مي بينيد؟ جالب نيست؟ Jesus
لینک
۱۳۸۱/۱۱/۱۸ - Pishi maloos