بلاگ دوستان...   

دو تا مطلب کوتاه از بلاگ
حرفهای يه ديوونه :
عشق هری ( از بيل هورتون )
مرد ، مجذوب انحناهاي وسوسه انگيز و برق طلايي اندامش ، به او نگاه كرد .
اما آنچه مرد را به راستي از خود بي خود ميكرد ، صداي او بود ، صدايي گاه ملايم و شهوت انگيز و گاه آزاد و وحشي .
او هميشه با حال و هواي مرد هماهنگ بود .
مرد اورا عاشقانه به لبهايش نزديك كرد .
امشب ، هري و ترومپتش ، باهم موسيقي زيبايي مي آفريدند .
--------------------------------------------------------------------
وقتي بهش گفتم
كه يك چيزي تو سينه ام
بالا و پايين مي پره
چشمهاش برقي زدند
و پيش خودش فكر كرد كه حتما عاشق شدم…
دختر بيچاره !
خبر نداره ،كه من
ديشب ، يك فورباغه زنده رو بلعيدم!
(پدرام رضايي زاده - بهمن 81)
لینک
۱۳۸۱/۱۱/٢۸ - Pishi maloos