چند تا عکس جالب   

با تشکر از خانم ش.الف (!!!) و آبجی کوچیکه :


اینم بقیه اش :
**۱** . **۲** . **۳** . **۴** . **۵** . **۶** . **۷** . **۸**
لینک
۱۳۸۱/۱٢/۱٤ - Pishi maloos