لطیفه   

از ارنست همينگوی نويسنده ی فقيد آمريکايی سوال شد : آيا اين موضوع صحت دارد که اگر گربه ای (همون پيشی خودمون!) کسی را تعقيب کند بد شانسی می آورد؟
ارنست همينگوی گفت : بستگی به آن دارد که شما يک آدم باشيد يا يک موش !
لینک
۱۳۸۱/۱٠/۱٩ - Pishi maloos