عكس پيشي   

براي اونايي كه نديدن :


روش كليك كنيد تا بياد.


چرا بعضي ها انقدر خنگن ؟ كي ؟ خودم !‌ به قول جناب شنبه بعد از ده سال وبلاگ نويسي (بابا من تازه ۲ ماهه اومدم) هنوز بلد نيست لينك بده. مي خواستم شما رو امتحان كنم ! (ياد معلمامون افتادم)
از جلسه امتحان اومديم بيرون... من با يكي از بچه ها وايساده بودم در مورد امتحان حرف مي زديم. استادمون هم جلومون وايساده بود ولي پشتش به ما بود و داشت با يه نفر حرف مي زد. من اصلا حواسم بهش نبود. دوستم گفت : مي گن اين استاده خيلي بد نمره مي ده... منم با صداي بلند گفتن : بيخود مي كنه !!! يه دفعه ديدم دوستم سرشو انداخت پايين و با سرعت در رفت. من كه هنوز تو باغ نبودم چند لحظه صبر كردم و بعد يه دفعه ... !!! قيافم ديدني بود ! حالا نمي دونم استاد نشنيد يا ... شنيد و به روي خودش نياورد. يه كم به دوميش فكر كنيد. چه كار قشنگي كرد...
لینک
۱۳۸٢/۱/۱۱ - Pishi maloos