حافظ   

مسلمانان مرا وقتی دلی بود
که با وی گفتمی گر مشکلی بود
به گردابی چو می افتادم از غم
به تدبیرش امید ساحلی بود
دلی همدرد و یاری مصلحت بین
که استضهار هر اهل دلی بود
ز من ضایع شد اندر کوی جانان
چه دامنگیر یارب منزلی بود...

اينم آدرس يه سايت باحال که همه ی شعرهای حافظ رو به نظم به انگليسی ترجمه کرده: حافظ
و البته گروه O-HUM که شعرای حافظ رو یه جورایی ! خوندن. من که خوشم اومد. این آدرس سایتش و این هم یکی از داونلودهاش
لینک
۱۳۸۱/۱٠/۱٩ - Pishi maloos