مرگ   

اين مهم نيست که مرگ کی و کجا به سراغتان می آيد

مهم اين است که شما در آن زمان آنجا نباشيد !

(نمی دونم جملش مال کيه ولی هر کی بوده آدم باحالی بوده!)
ضمنا : نظر نگين رو در مورد مطلب قبلی من بخونيد.
نگين جان :‌ شما منتظر جواب من باش !!!
(بهتره اين اخطار رو جدی بگيری چون مطلب بعدی رو از همين الان آماده کردم !)

: راستی (۱) :
 مايکل جکسون مسلمان شد
اين هم منابع خبری مربوطه

لینک
۱۳۸٢/٩/۳٠ - Pishi maloos