رستم و افراسياب


به نام خداوند ويروس و گارد

كنـون رزم ويـروس و رستم شنو . . . دگـــرها شنيــدستي اين هـم شنـو
كـه اسفنـديـارش يكـي ديسك داد . . . بگفتـا بــه رستم كــه اي نيكــــزاد
در اين ديسك باشد يكي فايل ناب . . . كه بگــرفتم از سـايت افــــراسياب
چنيــن گفت رستـم بـه اسفنـديـار . . . كه مـن گشنمـه نـون سنگك بيـــار
جوابش چنين داد خنــدان طــرف . . . كه مـن نـون سنگك نـدارم بـه كف
برو حال مي كن بدين ديسك هان ! . . . كه هـم نـون و هـم آب باشد درآن
تهمتن روان شـد سـوي خانـه اش . . . شتابـان بــه ديـــدار رايــانــه اش
چـو آمـد بـه نزديـك ميني تاورش . . . بــزد ضــربه بـر دگمــــة پاورش
دگـر صبـر و آرام و طاقت نداشت . . . مران ديسك را در درايوش گذاشت
نكـرد هيـچ صبر و نـداد هيـچ لفت . . . يكـي ليست از روت ديسكت گـرفت
در آن ديسك ديدش يكي فايل بود . . . بــزد انتـــر آنجــا و اجــرا نمــود
كز آن يك دمو شد پس از آن عيان . . . ابا فيلــم و مـوزيك و شرح و بيان
به ناگـه چنان سيستمش كرد هنگ . . . كه رستم درآن مانده مبهوت و منگ
چـو رستم دگـربـاره ريست نمود . . . همـي كرد هنگ و همان شد كه بود
تهمتــــن كلافـــه شـــد و داد زد . . . ز بخـت بــد خويش فـــريــــاد زد
چـو تهمينـه فـرياد رستـم شنــود . . . بيــامــد كــه ليسانس رايــانه بود
بــدو گفت رستـم همــه مشكلـش . . . وز آن ديسك و بــرنامة خوشگلش
چـو رستـم بـدو داد قيچي و ريش . . . يكـــي ديسك بوت ايبل آورد پيش
يكـي تول كيت انـدر آن ديسك بود . . . بـــرآورد آنـــرا و اجـــرا نمـــود
همي گشت تول كيت ، هارد اندرش . . . چـــو كـودك كـه گردد پي مادرش
بـه نـاگـه يكـي رمـز ويروس يافت . . . پــي حـذف امضـاي ايشان شتافت
چـو ويــروس را نيـك بشنـاختش . . . مــر از بــوت سكتور بــرانداختش
يكـي ضـربـه زد بر سر تـول كيت . . . كـه هــر بايت آن گشت هشتاد بيت
بـه خاك انـدر افـكند ويــروس را . . . تهمتـن بــه رايــانــه زد بــوس را

/ 9 نظر / 3 بازدید
منو كه خوب مي شناسي !!!

سلام ... احوالت؟ ... کجا بودی اين همه وقت ؟ ... واقعا نگرانت شده بودم . چند بار اومدم که نظرمو بنويسم اما نمی دونم چرا نشد!...به هر حال می خواستم بگم که پيشی ملوس الان خيلی خوشگل تر ازقبلش شده . (به خاطر رنگ جديدش) ... بازم موفق باشی .

حائري نيا

حقيقت اينكه هنوز سايت را كامل نديده ام. ولي دلم نمي خواهد ناله و نفرين پشت سرم باشد كه كوفتت بشود. به قول ايرج ميرزا: چو خوردم سير از آن شيرين كلوچه حرامت باد و گفت زد به كوچه!!

منو كه خوب مي شناسي !!!

سلام ۲ باره ! ... اين کارتونه و اين آهنگ سجاد علی برای من باز نميشه ! خيلی دلم می خواست اين آهنگه رو بشنوم و اون کارتونه رو ببينم ، اما ظاهرا يه برنامه بخصوص می خواد که من ندارم . من که همه تلاشمو کردم اما نشد . ديگه کم سعادتی از خودتون بوده !!!

بابا حميد

سامبولی بليکم ميو ميو / يه مدت زيادی ميشه که نيومده بودم اينجا / همه نوشته های قبلتو خوندمو بعضی جاهاشم خنديدم ( نگران نباش ) / موفق باشی .

2=1+1

ای کلک اين شعره رو از کجا کش رفتی؟ من که اينو يه قرن پيش خونده بودم راستی به ما يه سر بزن آرزو به دل می مونيااااااا از ما گفتن خود دانی

mina bala

بابا اين کاره اصطلاحات راستی کجايی کم پيدايی دوماد شدی يا ميت؟

داداشی

بديدم که پيشی زده در خط شعر....ز رستم سروده به افسون و سحر....ز ويروس و تول کيت و افراسياب...عجب شعری گفتی بابا بی خيال!!! :)

Sogol

شعر از خودتون بيد؟؟؟؟